• Wij zijn niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 • Elke behandeling dient voor of na de behandeling contant of per pin afgerekend te worden.
 • Een cadeaubon kan niet worden omgewisseld voor geld of doorgegeven worden aan derden. De bon kan uitsluitend gebruikt worden voor behandelingen bij Irene Elbers.
 • Ben je reeds onder behandeling van een arts, specialist of therapeut dan kan Irene Elbers je vragen eerst te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden. Zo nodig vragen wij om een schriftelijke toestemming van je behandelaar mee te nemen naar de massage afspraak.
 • Massages worden gegeven binnen de daarvoor staande tijd. Kom op tijd om ontspannen van de massage te kunnen genieten. Te laat betekent dat wij, zeker als er nog een cliënt na je een afspraak heeft, niet in staat zijn een volledige behandeling te geven.
 • Gemaakte afspraken dien je minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren. Bij niet of te laat geannuleerde afspraken wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
 • Bij ongepast gedrag, dit naar oordeel van Irene Elbers of het niet naleven van de huisregels van onze praktijk, zal een cliënt worden verzocht direct het pand te verlaten en dienen de kosten voor de afgesproken behandeling direct te worden voldaan. Irene Elbers kan een dergelijke cliënt ook voor toekomstige behandelingen weigeren.
 • Irene Elbers behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van alcohol of geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.
 • Irene Elbers verleent geen medische massages. Bij medische klachten dient u met uw behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.
 • Irene Elbers verleent geen erotische massages. Aanvraag tijdens de massage wordt niet op prijs gesteld. Dit kan leiden tot stopzetting van de behandeling.
 • Voorafgaand aan de eerste massage worden er vragen gesteld ten aanzien van gezondheid, medische klachten enz. Je bent zelf verantwoordelijk voor deze belangrijke informatie.
 • Irene Elbers is niet verantwoordelijk voor schade en of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie over bijvoorbeeld lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures, zwangerschap en medicijngebruik.
 • De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. De cliënt heeft het recht om onjuiste informatie in de persoonsgegevens en/of dossier aan te passen. De cliënt heeft het recht om gegevens die niet meer nodig zijn voor behandeling te laten verwijderen uit het bestand. De masseur maakt persoonlijk behandelbeslissingen met een menselijke blik zonder gebruik te maken van een computergestuurd programma.
 • De masseur vernietigt alle persoonsgegevens en dossier na de bewaartermijn van 7 jaar. Persoonlijke en bijzondere persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zonder je schriftelijke toestemming niet verstrekt aan derden.
 • De cliënt is de gehele massage bedekt, met uitzondering van het te behandelen lichaamsdeel.